Instrukcja odczynnika Zimmermann

Video thumbnail for youtube video u-3k5-lxfbo

Odczynnik Zimmermann sam jest bezbarwny. Najlepiej użyć narkotestu Zimmermann do a-PVP, MDPV, mefedronu lub innych katynonów, ale można go też stosować do sprawdzania benzodiazepin. UWAGA: Test Zimmermann może sprawdzić jedynie OBECNOŚĆ, nie CZYSTOŚĆ ani ILOŚĆ konkretnej substancji. Zawsze przeprowadzaj test pod mocnym światłem i przy użyciu możliwie najmniejszej próbki. Nigdy nie odkręcaj więcej niż 1 butelki na raz, jeśli […]

More