Instrukcja odczynnika Simon

Video thumbnail for youtube video s6v3v0uuefo

Odczynnik Simon to dwuczęściowy test, jedna część jest pomarańczowa a druga bezbarwna. Najlepiej użyć narkotestu Simon’s do PMMA i PMA, MDMA i MDA lub met/amfetaminy, ale można go też stosować do sprawdzania mefedronu i pozostałych amin II rzędu. UWAGA: Test Simon może sprawdzić jedynie OBECNOŚĆ, nie CZYSTOŚĆ ani ILOŚĆ konkretnej substancji. Zawsze przeprowadzaj test pod mocnym światłem i […]

More