Instrukcja odczynnika Mandelin

Video thumbnail for youtube video dnjhd8cjink

Odczynnik Mandelin sam jest koloru żółtego i może mieć naturalnie występujący osad, który należy wymieszać przed użyciem. Najlepiej użyć narkotest Mandelin do met/amfetaminy, kokainy lub ketaminy ale można go też stosować do sprawdzania benzofuranów, MDMA i MDA, opioidów, tryptamin i fenetylamin. UWAGA: Test Mandelin może sprawdzić jedynie OBECNOŚĆ, nie CZYSTOŚĆ ani ILOŚĆ konkretnej substancji. Zawsze przeprowadzaj test pod […]

More