Instrukcja odczynnika Liebermann

Video thumbnail for youtube video 7ha2bzh1tt8

Odczynnik Liebermann sam jest bezbarwny. Najlepiej użyć narkotest Liebermann do kokainy, ketaminy lub mefedronu, ale można go też stosować do sprawdzania benzofuranów, MDMA i MDA, met/amfetaminy,  opioidów, tryptamin i fenetylamin. UWAGA: Test Liebermann może sprawdzić jedynie OBECNOŚĆ, nie CZYSTOŚĆ ani ILOŚĆ konkretnej substancji. Zawsze przeprowadzaj test pod mocnym światłem i przy użyciu możliwie najmniejszej próbki. Nigdy nie odkręcaj […]

More