Instrukcja odczynnika Froehde

Video thumbnail for youtube video 3odmqqofjos

Odczynnik Froehde sam jest bezbarwny. Najlepiej użyć narkotest Froehde do 5-APB, 6-APB, 5-MAPB, innych benzofuranów, opioidów, ketaminy, MDMA i MDA, meskaliny, lub mefedronu ale można go też stosować do sprawdzania benzofuranów, met/amfetaminy, tryptamin i fenetylamin. UWAGA: Test Froehde może sprawdzić jedynie OBECNOŚĆ, nie CZYSTOŚĆ ani ILOŚĆ konkretnej substancji. Zawsze przeprowadzaj test pod mocnym światłem i przy użyciu możliwie […]

More