PRAWO NOWE STAŁE ODCZYNNIKI

W związku ze wzrostem użycia nielegalnych materiałów wybuchowych Unia Europejska przegłosowała regulację nr 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, czyniąc dla osób fizycznych nielegalnym zakup lub posiadanie większości produktów zawierających więcej niż 15% kwasu siarkowego. Kwas siarkowy to główny składnik najpopularniejszych testów: Marquis, Mecke, Mandelin, Liebermann, Froehde i Hofmann, w związku z czym jest teraz przestępstwem w UE kupowanie oraz używanie bez licencji tych odczynników w ich standardowej płynnej wersji.

Na szczęście mamy rozwiązanie – nowe stałe (krystaliczne) odczynniki na licencji reagent-tests.uk. Stałe odczynniki używają tej samej chemii co płynne, ale zawartą w obojętnej krystalicznej substancji. Krystaliczne odczynniki mają wiele zalet ponad płynne:

  • Łatwiej nałożyć pożądaną ilość
  • Brak ryzyka rozlania, zwiększona bezpieczeństwo
  • Brak potrzeby cierpliwego czekania na każdą kroplę z butelki
  • Zgoność z Europejskimi i Brytyjskimi regulacjami dt. żrących substancji

Zaktualizowaliśmy nasze receptury i zastąpiliśmy obecnie nielegalne płynne odczynniki w pełni legalnymi stałymi. Karty charakterystyki (SDS) dostępne na życzenie.

 
Stały odczynnik Hofmann z LSD (1 godzina)
Stały odczynnik Hofmann z LSD (1 godzina)
Płynny odczynnik Hofmann z LSD (12 godzin)
Płynny odczynnik Hofmann z LSD (12 godzin)