Close

INSTRUKCJE Jak przechowywać odczynniki?

Jaki jest okres przydatności do użycia testów?

Wszystkie PRO Testy zawierają najlepsze materiały: wysokiej jakości odczynniki, PE, szkło i stal nierdzewnś. To wszystko gwarantuje czas przydatności do użycia przenajmniej 1 roku, przy czym odczynniki będą działać dłużej, tylko ze zmniejszoną czułością. Kiedy odczynniki nie będą już świeże wciąż łatwo zinterpretujesz wyniki, zwłaszcza jeśli zachowasz sobie do porównania małą, potwierdzoną wcześniej próbkę 

 • Odczynniki mają przeciętnie 1 rok przydatności do użycia, z wyjątkiem Mandelina, który najlepiej zużyć przed upływem 12 miesięcy. Okres przydatności do użycia można znacznie przedłużyć stosują prawidłowe metody przechowywania.
 • Testy TLC na czystość mają przeciętny okres przydatności do użycia przynajmniej 5 lat i nie muszą być chłodzone. Zamykaj pojemniki szczelnie, jeśli płyny testowe częściowo wyparują mogą zostać zaburzone wyniki.
 • Testy na fentanyl mają termin przydatności do użycia przynajmniej 2 lat i również nie muszą być chłodzone.

Co sprawia, że odczynniki się psują?

Są trzy zjawiska, które przyczyniają się do degradacji odczynników:

 • Utlenianie
 • Kondensacja
 • Wytrącanie

Utlenianie przebiega z czasem i widać je głównie po zmianie koloru odczynnika z ubiegiem czasu, spada też czułość. Aby wydłużyć czas przydatności do użycia pilnuj zasad przechowywania podanych dalej poniżej.

Kondensacja ma miejsce kiedy zamrożone odczynniki się ogrzewają i skrapla się wilgoć z powietrza. Wilgoć jest fatalna dla odczynników i powinna być unikana, dlatego do zwykłego użytkownia rekomendujemy przechowywanie w lodówce, a tylko do długoterminowego zamrażarkę. Ehrlich jest jednym z najbardziej wrażliwych testów.

Wytrącanie widać po czasie kiedy na dole butelki zbiera się osad. Wstrząśnij zakręconym odczynnikiem przed użyciem, zwłaszcza Mandelinem.

Jak przechowywać odczynniki?

Aby wydłużyć czas przydatności do użycia odczynników przechowywuj je w pozycji stojacej w chłodnym, ciemnym miejscu. Lodówka jest najlepsza – niskie temepratury spowalniają degradację.

Podstawowe instrukcje przechowywania:

 • Przechowuj butelki w pozycji stojącej
 • Trzymaj odczynniki w lodówce lub w innym chłodnym ciemnym miejscu
 • Tylko do wydłużonego przechowywania (ponad 12 miesięcy) rekomendujemy trzymać wszystkie odczynniki w zamrażarce (poza Liebermannem)
 • Zawsze ogrzej odczynniki do temperatury pokojowej przed użyciem
Odczynnik Marquisa

Zestaw odczynnika Marquis

Jak sprawdzić czy odczynnik się nie przeterminował?

 • Sprawdź dowolną substancję i porównaj reakcję z instrukcjami. Najłatwiej użyć aspiryny z odczynnikiem Marquisa, który powoli barwi się na róż/czerwień.
 • Przechowaj próbkę do porównania później w razie wątpliwości. Jeśli próbka kontrolna zareaguje, odczynnik nadal działa.

Odczynniki sprawdzają OBECNOŚĆ, ale nie CZYSTOŚĆ ani ILOŚĆ substancji. Użyj różnych narkotestów w celu większej precyzji badania, 90% domieszek zareaguje z 1 z 3 testów, a 95% z 1 na 5. Aby poznać pełny skład użyj dodatkowo testu na czystośćPozytywny czy negatywny wynik nie oznacza, że próbka jest bezpieczna. Żadna substancja nie jest w 100% bezpieczna.

5% Discount
Next time
Almost!
Reagent Bible
No Prize
No luck today
5% Discount
No luck today
Almost!
10% Discount
No prize
Unlucky
Spin to win a prize!
Enter your email address and spin the wheel. This is your chance to win a discount!
 Rules:
 • One game per researcher
 • By entering your email you agree to recieve Chemical Safety sp. z o.o. Newsletter