Instrukcja odczynnika Marquis

Video thumbnail for youtube video 9d3bp-0sar8

Odczynnik Marquis sam jest bezbarwny. Najlepiej użyć narkotest Marquis do MDMA, MDA, 2C-B, kokainy, met/amfetaminy lub opioidów, ale można go też stosować do sprawdzania benzofuranów, katynonów, opioidów, tryptamin i fenetylamin. UWAGA: Test Marquis może sprawdzić jedynie OBECNOŚĆ, nie CZYSTOŚĆ ani ILOŚĆ konkretnej substancji. Zawsze przeprowadzaj test pod mocnym światłem i przy użyciu możliwie najmniejszej próbki. Nigdy nie odkręcaj […]

More